Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah Palembang 12 hari Lion 2019-02-20 26,000,000 26,700,000 27,400,000 437 118
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Kelamin Usia Menu
2146904 Nani Juriansyah 0
22247276 HOMSIA MISNAN CEKTANG 0
22250165 BASUKI HADI WARDOYO L 49
22250166 NUR JANAH ASNGARI SURAT P 43
22250167 VINA KISMATUL AULIA P 10
22255175 Bunasir Posiman Adam L 45
22255176 WATINI ABDULLAH MURTIMAN P 50
22259726 Pargianto Siswo Sutarjo L 54
22262466 KISMOYOSO NGADIMAH WIRYO L 62
22262467 SUKINEM MULUJI DIARJO P 63
22262468 SUBIYANTO KISMOYOSO WIRYO L 46
22264702 ABRANSYAH IBRAHIM DEWA L 56
22264704 ROHANI MINO ADAM P 53
22286768 WIWIN PARLINA 0
22251382 MAMAN SUPRATMAN SLAMET L 39
22251383 SILISIA SULASMI KAMARI P 35
22254900 SUDINA BANJIRAN MUHAIMI P 59
22254902 DUL KASIM KAMSUN L 83
22254903 SUMINI SUMADI SAMIJAN P 47
22254904 Sirot Zul Munir Tasrip Muhamat L 46
22254907 SADALI TAWIYO MUHAMAT L 58
22254909 WINARSIH SUPARLAN MUAWAN P 51
22254911 PARJIANTO KUWAT ADAM L 60
22254913 SUPARTI SODIR MUHAMMAD P 42
22254915 SARIP MADYONO DASIRAN L 51
22254918 SUMIATI SUKADI ADAM P 47
22254919 Marsini Sarman Muhamad P 68
22254920 SUGIONO MULYONO ADAM L 59
22254922 IMAM MAARUF MURAKIM L 43
22254926 Ristini Musirat Supandi P 39
22254933 ATIK KARTOK IRONAWI P 57
22254934 Sumarni Suwito Wiryo P 48
22255174 Sutini Usup Muhamat P 37
22259046 Mardiatmi Martosuhadi Adam P 54
22261800 Jamal Yahya Kromo L 68
22261802 SAINEM MAT KASIM P 63
22261803 NURJANAH WIHARYA ADAM P 43
22262060 SUWITO JAMIN ADAM L 49
22262061 SUMIATI DULKASIM KAMSUN P 42
22262062 SUJARWO KARIMUN JOSURO L 45
22262556 Lasem Sudiro Adam P 46
22262557 Sriyanto Sarwo Adam L 53
22275921 AMIRUDIN POHAN ALIMUDIN POHAN L 0
22275941 DHARWATI NUHUN ABDULLAH NUHU 0
22265762 TATANG SUMILIK ANANG L 62
22266440 ARFAN USIN MINO L 61
22266441 ASMAH KAPALO SAKRON P 69
22266442 SITI ROMLAH BONADI P 56
22266443 SARNI SOIMUN MARDI L 53
22269462 JANAH DOLMANAN MUBIN P 66
22267501 DOMO BUPRI 0
22267502 SUMINAH SARPAN ILYAS 0
22267503 SUKINAH DIO REJO 0
22267504 HARSONO KEMAN BAKDI 0
22267505 KATINI SIDO ABDULLAH 0
22267506 RENYEP PAIJO MARTO 0
22267507 JUMIATI JASMO JAMIK 0
22267508 SAPRINAWATI SARMAN 0
22267509 MUJIARTO MULUD MUHADI 0
22267510 ANIK HAYATUL JANAH 0
22267511 JINEM PALIMAN PALIMIN 0
22267512 PARDI SIRAN SAJOYO 0
22267513 JAMINEM JAMIAN DIPORJO 0
22267514 LADI KARMEN KUMRET 0
22267515 SURYATI RADI ADAM 0
22267516 AGUS NUGROHO SURADI 0
22267517 WINARNI HADI SUWARNO 0
22267518 EKO NARYANTI SARIJO 0
22267519 FITRI LISNAWATI AGUS NUGROHO 0
22267520 PARINEM AMAT MARDANI 0
22267521 SARIJO AMAD SAHED 0
22267522 SITI MUNZAROAH ASAK 0
22267523 SUTIYEM SUNARSO ABDULLAH 0
22267524 KARNOMO KARSO SALI 0
22267525 SITI MARWATI 0
22267526 ANI APRULLAH MULUD 0
22267527 NURUL MUSLIMAH 0
22267528 NGADIMIN KROMO KEMIN 0
22267529 SITI AMINAH TIMYATI 0
22267530 WAGI PARMIN MORJO 0
22267531 JUMARI HARDO IRONO 0
22267532 ABDUL AZIZ 0
22267536 AGUS SUMARDI WIYONO 0
22267537 SURATINEM KETO WIYONO 0
22267539 DESTI LINDA/ REQ TL/ CANCEL 0
22268795 SUGIONO MARMOREJO L 0
22268940 WASINAH ASARI 0
22268941 MINI DONO PAIRAN 0
22269274 SUKONO WIRO WIYONO L 0
22269275 KAMINEM SASTRO KAMDI P 0
22269276 HENDRI NAZARUDDIN YANCE L 0
22271092 WITO WINARNO 0
22272313 SUGIYEM 0
22272314 MUNASRI 0
22272315 DALINEM 0
22272316 TUKINO 0
22272317 EKO SRIWAHYUNI 0
22273492 SUMARTIAH ABDUL JALIL 0
22273494 SLAMET TUGIRAN ARJO DALIMIN L 0
22273495 WARIANTO MUKHAIR MUKADI 0
22275001 SARUMI COKRO SUDIRO 0
22275854 PUJO ISMOYO PARTO L 0
22277622 Dwi hertati 0
22278166 SULIMAH TOLAMI 0
22280963 AGUSTIAN AMRIZAL ALI AMRAN 0
22281237 SUWARNO SLAMET 0
22281240 PANI PAWIRO 0
22258640 SIBA SAINGIN NIAT L 0
22270477 SUKMAWATI HANAFIAH SAINI 0
22270478 ARDINI ABDUL MANAB L 0
22271259 JUWAIR SAKIMIN ADAM L 52
22271260 SITI AMANAH SAILAN P 50
22271539 SUTARNI MARIMAN ADAM P 50
22271141 ZAINUL ARIFIN MADSAID SIDIK L 46
22271913 KADIS PARMIN SONTANI L 42
22271914 TETI SUHANDI IIM P 39
22272430 YUNITA SARI SUPARMAN P 17
22272584 SITI FATIMAH SUGITO SUKROMO P 45
22275393 Sukadi Nani Adam L 62
22275394 Isgiyanti Hudiharjo Adam P 56
22278262 MIMIN OMAN SUDJAN P 62
22278263 ZAINAB PASTI JAGA P 73
22216635 TURYAMI SUMO MISRI/NCF 0
22271230 zuraida nansah abdullah 0
22272409 Suyanti Padmo Wiyadi 0
22272410 Bujang Asri Lajin 0
22273943 OKTAVIANI AYU WULANDARIOktaviani ayu wulandari/CGK P 28
22273944 Nor bintang mas/ cancel NCF 0
22273945 R. Rudy Tedjadjayalaksana/ CANCEL L 0
22273948 Ngadiman Pawiro 0
22274580 SRIYATI SUPARMAN MASKARIMIN/ cancel NCF 0
22274685 Syofinarlis L.DT. rajo. Nan Kayo 0
22274686 R. Puja Tedja Bakti/ CANCEL 0
22276156 Laswita Lajin Marasun Said 0
22277056 JUARIAH ARUM/TL 0
22277256 Hasyim Maryono atmorejo 0
22277983 Yusmaneli mansur bin tumanggung sutan 0
22277984 Hartini lajin makrasun 0
22280067 Agha Batrisyia Ramadhan 0
22281235 Nurhasyimah slamet karto 0
22283664 daliyem kamtodiharjo setro 0
22284065 Marjani Tugono Ali 0
22284447 ERNIATI RIDWAN RAKIB 0
22284554 INDRI WARSITOH HADI MANSUR 0
22284607 Supiyati Matsukemi Matsuyad 0
22284608 Admiati Matsuyadi Tirtayasa 0
22285135 Lujeng Sholeh Aten 0
22271908 SRI MAWADDATI ACHIYAT P 49
22272429 MASNUN DALOM UMAR P 63
22273104 YULIANTI JAHSUN SINGO P 40
22273105 ZAENAB ASMUNI ADAM P 60
22275385 PONIYAH SUKO DIONO P 61
22278255 WARSI SETYANINGSIH SUKART P 57
22257686 SUHARTONO SUPARMAN SARTO/ CANCEL/CF 2jt L 61
22272506 ALI IMRON L 70
22272508 MARDIANA SUNARYO DULBARI P 64
22273056 ZAINUDIN YUSUF HUSIN L 76
22273057 RUMIDI SINGO ATMO L 70
22273059 ABDUL MUTALIB MUHAMMAD BAHRAIN L 71
22273060 RAHMAT WIJAYA YUSUF GANI L 54
22273062 RUSMINI SUNARYO DULBARI P 49
22273063 MUHAMMAD SATRIA FIRJATULLAH L 10
22273680 Eddy Herlambang Bastoni 0
22281503 MUHAMMAD YUNUS ANANG L 42
22283515 AHMAD MAULANA ZAINUDDIN YUSUF/ REQ TL/VB L 0
22268275 SALAMAH SARKOWI MUHSIN 0
22271534 mujiati muksin dhahuri 0
22274688 Adana Mahmud Ahmad/ CANCEL 0
22277484 Nelly M. Taher Yusuf 0
22277485 Pahlewi muhammas kuris 0
22277486 Mulyati abdullah samin 0
22282791 Nurwati Pand 0
22282792 Sugiri Sutrisno L 0
22282793 Nuril Fadlika Annisa 0
22273638 NURAINI SOHEB KODRI 0
22273639 ILYAS MUHAMMAD NAWAWI/ CANCEL 0
22274160 Ismaini ilyas Muhammad/ REQ TL 0
22275198 Wahmiyati Mukhtaruddin Samadi 0
22285075 Miskiah Wahyudi Kasanom 0
22285077 Kinem Karsidi Adam 0
22285105 Suhartati sokheh kodri 0
22285501 burhan tembok dawang 0
22253584 HARIYONO SUPARMAN HASAN 0
22253585 SULASTRI SOBRI UTIH 0
22261224 NURASMA RASYID BAGINDO. 0
22274595 Susiyanti Amancik Husin 0
22274596 Amanah Ali Hasan 0
22274597 Ernawati Damiri Salanang 0
22274598 Dian Rosdiana Nur Rodin 0
22274599 Husnal Muna Anwar 0
22275399 SITIHAYA SRAMIN RAHAJI 0
22275400 CIKILAH YAHYAH HAJIMAIT 0
22275401 NORAINI CIKABAS SEHAK 0
22275402 MUSTIKA BABUL RONI 0
22275403 YATI BASRI BAHARAN 0
22275409 NENENG AWALI AHMADI 0
22275410 MUJIRAH PONCO HARJO 0
22275411 WIDARTI HARJO UTOMO 0
22275412 MARKONA ARIABIDIN GONI 0
22275413 PURMANENGSIH MUSTOFA GONI 0
22275415 HABENA MAHIDIN BAHASAR 0
22277468 Tamisa Kamaru Zaman 0
22277469 Masani Anang Uning 0
22277470 Siti Suryani Kamaru 0
22278917 Homsia Mustopa Dulher 0
22278918 Diwen Martina Santo 0
22279641 Maisaro Yusup Idrus 0
22283475 Refmaika Susanti Bakarudin 0
22283476 Nurasman Muhamad Rasyid/CANCEL DBL ID22261224 0
22283477 Zahrawati Malian H. Yusuf 0
22283478 Homsia Ciktang Rohusin/ CANCEL DBL 22283478 0
22286531 RUSNAWATI/ TL 50% 0
22226671 Yusrizal Amar 0
22226672 Marliyenti Ahmad 0
22274689 YUSRIZAL AMAR ADIL/cancel/ncf 0
22274690 MARLIYENTI AHMAD ADAM/cancel/ncf 0
22274691 ROSNIAR JAHARI ISMAIL 0
22274692 RESTU KURNIAWAN SUATPANDI/ DBL 0
22274693 JOHAN WALUYO SUATPANDI/DBL L 0
22274694 MAINAR MUHAMMAD IDRIS 0
22274695 MUHAMMAD NAUFAL RIZKIRIYADI/ CANCEL L 0
22274696 RIETNA ISRAYETNI ABUNAWAS/ CANCEL 0
22210473 HILDA RUSLI 0
22274839 SARPI ARBI SARPIN 0
22275454 SUHARNO WARISO SASTRO PAWIRO L 0
22275922 DHARWATI NUHUN ABDULLAH NUHU/ dbl 0
22276028 NURAIDAH YANI JEMAT 0
22276520 NORA AGUSTINI RIFAI P 46
22276521 HERMAN DAENG PASABBI LAHMAK L 47
22277011 MIS HAIRO MANAN 0
22277443 SUYATMI KARDO WIYONO 0
22277444 KUSNANTO WIREJO AMAT L 0
22277445 RUBINAH KERTO DHEMEJO 0
22277446 CUCU KOMALAWATI AJAN OMON 0
22277447 ESTI SUBEKTI KASBI 0
22277448 KASBI HADI MARTO DIKROMO 0
22277449 SUGIYEM ARJO SIPIN KARYO 0
22277450 MANTO WIYONO KARTO 0
22277451 LILIK WINARNI KASNI 0
22277452 KASINEM ARJO DIPOMO 0
22278268 WANA BUJANG SEAN 0
22278269 ALI NEGARA HERMAN 0
22278422 NURLIMAH ACHMAD JAMAL JAMALLUDIN 0
22278909 AMINAH SARWI ADAM 0
22278910 WALTANI HARJONO YUSU 0
22279001 WALTANI HARJONO YUSUF/ cancel dbl 0
22279015 TOTON INDRA NURDIN L 0
22279016 CIKMAL ALI UMANG 0
22279017 ROGAYA AYUB ADAM 0
22279018 SALIPER POKO TAREK 0
22279019 MAHASIR MAHI ADAM 0
22279020 MUAS IBRAHIM MURNI 0
22279021 SONA SOLEH KADIR 0
22279022 BAHRI ROHIM ADAM L 0
22279023 SRI EPRINAWATI AGUSTIN 0
22279024 CIK MINA HAMDAN HAYAT 0
22279025 MARMIN KUSMIN KARSA 0
22279026 NURJANAH ALI SOYIP 0
22279315 HELMAN BUNYAMIN SALEH L 0
22279316 KORDIANI TONI ALWI 0
22279335 ASMAWATI SAPTU ADAM 0
22283204 ANNA MARIA H. SUMARDI 0
22283205 PARJOKO MARTODIHARJO ADAM 0
22283206 SURIF ATMO PAWIRO 0
22283865 NURLAILI KD JUNAIDI/ CANCEL 0
22284289 PERRY AKBAR ZAINI 0
22284290 A ROZAK ABU BAKAR 0
22284518 CIKYAN AGUSMAN ADAM 0
22284552 NIRMALA ALI JAIZ 0
22284553 MUHAMMAD DAUD RADEN MAT L 0
22286305 SUSILOWATI / REQ TL 0
22286357 SUNARTI ALI RAHMAT 0
22274978 Sarto Laman sadinah 0
22274979 Sisri Kimo Rejo 0
22275855 Zainal Abidin M.Zen L 0
22275856 Ade Prihatni Malay 0
22276286 SAM SINAR ALIMUNIR 0
22277088 MUHAMMAD RIZKI AZHARI L 16
22277623 Sumardi Suradi Ahmad Husen L 0
22277624 Suhaini Sunarya Paraja 0
22277988 Suniati Kristiningsih 0
22278895 JOHAN WALUYO SUATPANDI 0
22278896 RESTU KURNIAWAN SUATPANDI 0
22280074 MUNIR KHOLIL SADNAWI 0
22265709 KHAIRUL SALEH MUCHTAR/CANCEL/cf2jt L 51
22279045 ZAWAWI KOHAR SAHAB L 55
22279048 HUSIA WATI AINI P 53
22279049 Mindra Wati Suhaimi/ P 50
22279055 Sukemi Zainudin Asim 0
22279057 HUZAIRIN MALIK HUSIN L 52
22279058 ERISNA ALI RIDO P 52
22279642 WIDODO SELAMET PAIJO L 47
22279643 INDRAWATI AHMAD RIFAI P 45
22279644 TITIN SUWANTI RIVAI P 40
22279645 SUSTINI DARMONO PAI P 47
22279646 YULIDA RIFAI HAMID P 53
22279647 HASNAWI ABDUL RONI L 56
22264203 SAHIDA BINTI SARHUM 0
22281057 NOVI YANTI AHMAD P 28
22282552 Bulan Abdullah Adam 0
22281789 SUGENG PRIYADI SUPARNO 0
22281790 KASMINAH SARBIN 0
22252169 AZIZS MUSLIM L 50
22252170 LUTPIAH MANAF SAID P 48
22267533 APRI ANGGI PRIMADANI 0
22267534 BAYU NOPIAN APDANI/ MENINGGAL 0
22267535 MARYOTO HARNO SUKARNO 0
22267538 SUMARGIYATI MUHAMAD SOEGIMAN 0
22268939 CHOLIFANO MORENO ANFUSYAH 0
22282500 AYU WULANDARI MZ/ REQ TL 0
22282871 SITI ALMAISYAH ISMAIL LATIP/ REQ TL/VB P 42
22282872 LISTIANI JIMUN SAMIRAN/REQ TL P 41
22282533 NASIYAH MAT NUR 0
22282868 DODI AHMAD RIFAI TURUNAN L 54
22282873 NING YANI DULIMAN P 52
22227873 DESY NETALINA MUNIR ILYAS 0
22227874 SYAMSIDAR BAHAR/WL 0
22227875 SANI DARJAH NATADELEK/WL 0
22227876 SUARNI NUHALI KASIFIN/WL 0
22252299 YENITA MUHAMMAD 0
22252302 SUPRIYANTO HARDJOWONO RAKIMIN 0
22262214 AMINI AMONG SIDIK L 0
22263621 PURWENDI SUKISWANTO L 0
22264670 PATIMAH DUL BASAR P 0
22264685 SARIYAH SEMES P 0
22264689 MUSLIHIN MARGONO L 0
22277633 Rosminah S Saidun manase 0
22279194 Faizal Efendi Dairi 0
22279195 Suriyati Muhamad Dalli 0
22285502 Erinaf Darmi Ahmad/disc 1.417.500 0
22285503 Rahmawaty marzuki abdullah/disc 1.417.500 0
22285504 Nur Ahmad Fadilla/disc 1.417.500 0
22286212 Zainudin Raden Ria L 0
22286213 Husnawati Inson Jimbang 0
22286214 Sukarsa Markhum Casamasduki L 0
22286215 Rosita Ibrahim Samsuddin 0
22286286 ERINOF/CANCEL 0
22286287 RAHMA/ CANCEL 0
22286288 FADIL/ CANCEL L 0
ID Nama Kelamin Usia Menu