Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umroh solo 11 hari GA 2018-03-13 29,999,000 30,699,000 31,399,000 90 68 GA 972-973 09.05 - 13.50
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu
2207330 EUIS HENDRAYATI. 54057 IIN NOOR/DIAN ANDRIANI 0
2211182 HENI MARYANI NUR ALI 54057 IIN NOOR/DIAN ANDRIANI 0
2211943 WINARTI SULAEMAN 54057 IIN NOOR/DIAN ANDRIANI 0
2205778 MUNDHOFIROH WACHID 56346 IIN NOOR 0
2224392 NOR AZIZAH 56346 IIN NOOR 0
2228644 BASUKI ASMORO MANGOEN DIMEDJO 56346 IIN NOOR 0
2228645 MEILENA SARMILASARI SUDIMAN 56346 IIN NOOR 0
2228646 SUMINI SASTRO PAWIRO 56346 IIN NOOR 0
2228647 AINUN PERMATA SHANIE 56346 IIN NOOR 0
2228648 SABRINA ANGGRAINI SHAFA 56346 IIN NOOR 0
22209186 Mochammad Choirul Ulum 56346 IIN NOOR 0
22209187 Hindun Fitriani Hidayah 56346 IIN NOOR 0
22209820 NASRIPAH SEGER KASTUR 56346 IIN NOOR 0
2225151 SUYITNO M. KAMSIRI 56476 IIN NOOR/KHADIK 0
2225152 SUHARTI SANUSI 56476 IIN NOOR/KHADIK 0
2225155 SUPIAH KATUR SARNO 56478 IIN NOOR AZIZAH 0
2225156 RUKIN KASIRUN TROJOYO 56478 IIN NOOR AZIZAH 0
2225159 PASINI PADIYO TOWIKROMONDIP 56478 IIN NOOR AZIZAH 0
2227676 HIBRIANTO DWI PERMONO 56908 IIN NOOR/DIAN ANDRIANI 0
2227677 ERNA SARASWATI 56908 IIN NOOR/DIAN ANDRIANI 0
2233521 SAMIN BIN DJASMAN BRAHIM 57979 SALAFUDIN/HENY RAFIA/IIN NOOR 0
2233522 DARTIK BIN MASIRAN SOIKROMO 57979 SALAFUDIN/HENY RAFIA/IIN NOOR 0
ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu