Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah Mina 9hri-GARUDA 2018-01-18 27,900,000 28,600,000 29,300,000 135 0 GA 980 - 981 11:50 - 09:20
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Kelamin Usia Menu
2196554 SUKADI PARTO PADIMAN 67
2196555 JUWARIYAH KARTO REJO P 61
2196556 MUNJIAH MULANI SIRAT P 54
2196557 SURATUN MUHAMMAD DAIM P 61
2196558 SITI MAESAROH MUHAMMAD THOHA P 56
2196559 AFIF TOHARONI MUHAMMAD AMAT L 67
2196560 NAWAWI KARTO KLIWON L 58
2196561 SITI AMINAH KUSNAN P 55
2196562 RUSMIATI HADISUYANTO SUMOGANDUL P 56
2196563 HARSO MIHARJO SOPAWIRO L 58
2196564 SUSIATI KATIMIN MUHYADI P 66
2196565 JAIDI KASAN KISUT L 56
2196566 YAHMI KARTO SEWITO P 55
2202190 TUSIRAN DUL TOHIR P 67
2202192 SUTONO MARTO REJO L 64
2202193 KASMAN SASTROREJO NOYO L 49
2202194 WAGIMIN SUWARTO MUHAMAD L 56
2202195 WAINI DARMO WIYONO L 60
2202196 WIWIK SITI ROCHAYAH P 64
2202197 SITI NURJANAH SUKADI P 43
2202198 SARDJONO EFFENDI SARTA MARTOWIREDJO L 68
2202199 WIDATI SURYONO RONOREJO P 52
2202200 SEMIYATUN SOMO SUKARTO L 50
2202201 AZRIDAWATI BINTI RAMLI/CANCEL NCF 0
2202202 PARTIYEM PARJIMIN PARTO P 52
2209805 SALAMAH POREJO KARTOREJO P 62
2209821 SITI JUHARIANI JOYO DINOMO P 52
2210530 YAYAH SUARTIAH SUTANA P 53
2210531 SOLIHAH UGAN MADRAI P 69
2210553 ENI KASMIYATI ROKANI 34
2231934 ENI KASMIYATI ROHANI/CANCEL DBL 2210553 0
2231935 SUTONO TIRTO PRAYITNO L 52
2231936 SARTINI PARTOREJO SANAWI P 52
2231937 SENENG KASRI SUTARSIYO P 73
2231938 SUMINAH TASLIM MUHAMMAD P 57
2231939 TOWIREJO KROMO DRONO L 72
2231940 KASIYEM RONO KARSO P 70
2107369 SRIKANDI ROHANI LATIDJAN P 54
2107372 NUR ROKHMAN HAZIM UMAR L 35
2171120 BAGIYATI ATMOSUMARTO RANAWIHARJA P 59
2193820 SITI NURASIH DULATIP P 48
2197051 NUR ROCHMAWATI/REQ TL 0
2197054 SITI NAZILAH 0
2197056 MEILA INDRIASTUTI/cancel ncf 0
2200558 EVI RATNA FURY P 43
2226269 SARTIKA ASNAWI MUNIR P 45
2229156 BAHAYATRI PAIDJO ATMAWIJAYA P 52
2236143 AGUS WARDJONO LATIDJAN L 47
2236145 DIAN NOVITA SULAIMANSYAH P 46
2236146 SRIKANDI ROHANI/DUBLE ID 2107369 0
22209958 MURNI HASANUDDIN ACA/WL P 39
22212200 SUSI LASTUTI/CANCEL NCF 0
2204550 SAYID MURSID SUTIMAN L 42
2204551 UGAN SUGANDA SHOLEH P 44
2216063 ACIH SUHERTI SOMAD P 67
2216065 NURDIN AJI PERMANA/CANCEL NCF 0
2224533 NANIN CHAIRIL FARIDA P 42
2239429 ROHILAH SIRAN MAWIR P 43
2214029 ARY RAHMANINGSIH SOEDARSO P 46
2214030 ROHIMAH SIROD AHROJI/CANCEL NCF 0
2214034 SRI SUNARTI WARDANI P 56
2214035 NAZARUDIN LATIEF YAHYA L 58
2214036 MULYATI TAHAR JATIN P 54
2214037 SUPARTO SUWARDI WIRYO ATMIJO L 60
2214038 SUGIHARTO BAMBANG SUGENG L 55
2214039 JUMIX NARNO SUKAMTO P 52
2228620 SRI NURIL HIDAYATI/REQ TL P 48
2216629 RIVO YUDHISTIRA ZAINUDIN L 32
2216630 IRA ZAHARA DEDI P 36
2235770 AMAH SUHAMAH UMAR MUJID P 44
2235771 DEDI SUPRIATIN DAMIN L 53
2235832 UJANG ZAENUDIN RAHMAT L 58
2235833 SITI ROCHAYATI SUHAMID P 55
2216889 SUWANTO ADMODIMEJO SOPAWIRO L 59
2216890 SUTARNI SUTRISNO SAMAD P 54
2166469 WAHYUDI AGUS SAPTONO L 48
2166470 MUTCHOLIFAH WARDI TAMBAK P 44
2178684 WAHYU TRI MULYANI P 54
2221467 RISMAN SUSANTO KURNIA L 35
2221469 EULIS JAMILAH TARWIN P 33
2223692 SARASWATI SUHARTONO SUPONO P 47
2223694 SUMARSO MOCH SUCHRI L 51
2228625 YUSNANI SULAIMAN UMAR 0
2228627 WARSIH SARWI NGAEMEN 0
2229486 FAFY MUSTAROFI JUNAEDI L 61
2229536 IRTUTI SYAHRONI SUUD P 52
2229537 MUHLISUN SUKARNO EKSAN L 59
2172412 NURLENAH MUHAMMAD SALIM P 57
2172413 DANDY DALENDRAJAYA PUTRA L 29
2172414 MUHAMAD BARTAS KARDAWI L 20
2198332 RIA HANDAYANI HAMDANI P 28
2201650 INDRAWATI ABDUL TRAIP P 42
2202169 WAHIDIN MAHMUD RAJIN L 33
2199571 NUNUNG NURAENI DARSONO P 44
2213592 UMINAH KATIMAN TUKIMIN P 43
2224232 NAWIROH ABDUL GANI P 69
2224233 ETI HARYATI YOYO DARSONO P 51
2234410 BUDIONO SANDI BIN KARSOSEPUTRO/BISSNIS CLASS/VV L 54
2234411 TINTIN SUMARTINI BINTI EMAN/BISNIS CLASS/VVIP P 48
2234412 KARINA DELICIA BUDIONO/VVIP P 23
2234413 PANSER MUKTI PRAKOSO BUDIONO/VVIP L 21
2234414 YUDHISTIRA CITROKUSUMO BUDIONO/VVIP L 17
2234415 RAYHAN NANDANA BUDIONO/disc 10%/VVIP L 9
2234739 LANJARWATI SASTROWINANGUN MENTOWINANGUN P 56
2238809 SUDARMI KARTOWINANGUN KARTODIHARDJO P 65
2235300 Yoyok Suprapto Soeratman L 50
2235302 Sri Subandilah Soeharman P 48
2235303 Mutiara Puspita Sari P 27
2235304 Shintya Dwipuspa Rani P 21
2235313 SUMARTINI KALIMI AMIREDJA P 50
2235534 FERNANDI NAUFAL DJAJAPUTRA L 20
2235535 ERMINA MAHRUF MASJHUR P 54
2235554 ENAWATI MUHAMAD ASIS P 57
2235556 HATIPAH MAHRUP GEPENG P 60
2235557 YULNIAR YUSUF HASAN P 59
2235558 MOLLY DJALIL ALIE P 59
2235559 MANSYUR MAHRUP GEPENG L 66
2235608 HAENDI DARMAWAN MUHAROM L 38
2235610 DWI NUUR ANNISA ALIYUSNITA P 38
2235612 SHAKIRA SAFA AULIA P 9
2235613 ARKHA REGA ABIZAN DARMAWAN L 5
2236069 YUSNILA JUSUF ALI P 44
2236070 ERYANTO RAMLI DJOYOSUWARNO L 50
2236813 SYARIFUDIN L 57
2236816 SUSANA SABIHI IZIE P 57
2237145 NURTINI IBRAHIM MUHAMMAD YASIN P 62
2237146 FAHRURROZI NASDI ZAHARI L 39
2237147 NAZDI ZAHARI ABDUL MANAN L 70
22215266 BAMBANG DRIHARDJANTO KADERI L 60
22215267 ROCHIJAH BAMBANG SANDIKARA P 59
22216138 WASIMIN PARNOMO WIRO L 55
22216139 BAYU PRABOWO WASIMIN L 23
22217799 SUTRISNO KABUL MULUD L 59
22217800 DEWI SRI RACHMAWATI P 57
22221957 NOVA ANDRIANI EDI WARMAN P 36
22221958 HUSNA LUTFI KABIR P 60
2203530 HERLINA FERRY ARDAS P 45
2203532 FACHRIYYAH ELSAVIRA FERLIN P 17
2203563 FERRY EDRIYANTO FACHRI YASIN/VB L 47
2205441 HOPSAH JULI ARKAM P 58
2205442 OYO ASTRA DIWANGSA L 70
ID Nama Kelamin Usia Menu