Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah 9Hr-Saudi *4 2018-04-12 27,900,000 28,600,000 29,300,000 90 74
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu
22216196 BUDIWAN SURJO DANARTO 60427 SITI ZULAIKAH 0
22216197 MAYA AGUSTIYASARI AMIN 60427 SITI ZULAIKAH 0
22216198 RIZKY KURNIA MANGGALA 60427 SITI ZULAIKAH L 15
22216199 REYNALDO RIESMAWAN MAULANA 60427 SITI ZULAIKAH L 10
22216200 RADITYA DIMAS DATRIANDO 60427 SITI ZULAIKAH L 8
22216201 MOCHAMMAD AMIN ZAINUDDIN 60427 SITI ZULAIKAH L 71
22216202 SJAMSIAR NOER AMIN 60427 SITI ZULAIKAH P 70
22216203 SELAMET RIYADI KATIMAN 60427 SITI ZULAIKAH L 59
22216204 MURTINI ROHMAT ADAM 60427 SITI ZULAIKAH P 56
22216205 ANING SETIANI FAUZI/-MB 60427 SITI ZULAIKAH P 20
2160993 NURSIDAH SABIN 60517 ENI 0
22216769 HERU SETIAWAN SUGIONO 60517 ENI 0
22216770 KATMI SAKIYO KARTO REJO 60517 ENI 0
22222933 NURLAELA MASSUANNA MAKKARUMPA 60517 ENI 0
22224401 CHOIRIYAH MASTOER DJAMARI 61808 NUNUK/RENI 0
22224402 NOERDJANAH MASTOER DJAMARI 61808 NUNUK/RENI 0
ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu