Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umroh makassar 11 hari SV 2018-04-25 29,388,000 30,088,000 30,788,000 45 0
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Kelamin Usia Menu
22215579 AMIR CUDDA 0
22215580 HAYATI CENDE 0
22222149 HANY NOVITA 0
22222150 DJALALUDDIN NISYE 0
22222151 SITTI AISYAH/ CANCEL NCF 0
22224374 DARAJAT NISYE 0
22224777 ANDIK NURALAM 0
22224786 ANDIK TAJUDIN 0
22227594 ABDUL MALIK 0
22227595 AMBO TAKKO 0
22227596 NASRAH NISYE 0
22227597 MINAHATI NISYE 0
22227598 PARIYONO NISYE 0
22227599 SABARIA NISYE 0
22227600 MUJIONO NISYE 0
22227601 SUDARNI NISYE 0
22227602 KALIMAH NISYE 0
22227609 NURYAYIT NISYE 0
22227610 SUPARMAN NISYE 0
22227611 PAINI NISYE 0
22227612 KATRIS SUDIYONO 0
22227613 SITI MARYUNAH 0
22228594 AINI AGUSTIN 0
22228595 ANDI NURBAYA 0
22232685 RAMLAH NISYE 0
22233617 SRI UTAMI 0
22233915 WAODE SITI RATNA 0
22233916 MARR HABA 0
22233917 HASNIA NISY 0
22233918 NUR FADILAH 0
22233919 SITI SATRAWATI NOOR 0
22233920 M JABAL NOOR 0
22233921 WA ODE MAULANA 0
22233922 M GALVANIR NOOR 0
22234486 MINCE NISYE P 0
22234487 RAHIMIN NISYE L 0
22237047 BEDDU NISYE 0
22237836 ABD LATIF 0
22237837 JUNA LATIF 0
22237918 NISYE SAWANAWADU DESILVA / REQ TL 0
22241033 JAENU NISYE 0
22227172 ABBAS SARAKA 0
22227173 MARHUMA ABBAS 0
22224556 JUHERAH BINTI SAIDE 0
22233619 ANDI SARTIAH RASYID 0
22234844 ROSNAINI MANNAWANG P 0
22234845 MAJIDING ASAD L 0
22234846 NUR INAYA P 0
ID Nama Kelamin Usia Menu