Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion 2018-04-19 24,150,000 24,850,000 25,550,000 437 386
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu
22229259 Wastori Arso Sarpon 62724 IDA REVO 0
22229260 Dasri Nawi Rastan 62724 IDA REVO 0
22229261 Prayitno Djaeman Gangsar 62724 IDA REVO 0
22229262 Hardijati Slamet Rambat 62724 IDA REVO 0
22229264 Ngatiwar Mukitam Kamirun 62724 IDA REVO 0
22229889 Rifa'i Jaiman Martolempok 62724 IDA REVO 0
22230728 Marnina bagindo baro 62724 IDA REVO 0
22230729 Reno Ali Dasril 62724 IDA REVO 0
22233240 Asnawati samsudin mad jadi 62724 IDA REVO 0
22233241 A. Baki sidik manalam 62724 IDA REVO 0
22233242 Waningsih kasimin san murji 62724 IDA REVO 0
22233501 Samiadi Samukri Alimun 62724 IDA REVO 0
22233502 Rukmiati Alimun Syi'ar 62724 IDA REVO 0
22233804 wahri tarmad waslam 62724 IDA REVO 0
22233805 suyati maslur sarman 62724 IDA REVO 0
22235446 M BASIR DARTO WIYONO 62724 IDA REVO L 0
22235447 ASTUTI YONO SUKIRNO 62724 IDA REVO P 0
22235448 RENES NURYADI ABDULLAH 62724 IDA REVO L 0
22235450 SIHMAWATI PAWIRO SUWITO 62724 IDA REVO P 0
22235453 KASIANTO MUNTARI SUGIO 62724 IDA REVO L 0
22235454 NURWAHIDA WAKHIT SUNARNO 62724 IDA REVO P 0
22230128 Sulaiman Bahrun 62922 SUPRIYADI PONTIANAK 0
22230129 Syarifah Murniati Syarif Abdullah 62922 SUPRIYADI PONTIANAK 0
22230363 BASUNI MUHAMAD YUSUF 62922 SUPRIYADI PONTIANAK 0
22230364 SYARIFAH NURHASANAH SYARIF ISMAI 62922 SUPRIYADI PONTIANAK 0
22231108 WARNIAH JAPARUDIN PEIH 62922 SUPRIYADI PONTIANAK 0
22232530 MUTAMIMAH BASORI DULAH KASAN 63419 EKO FITRIA 0
22232531 TARWANTO MUSLIH HARTOYO 63419 EKO FITRIA 0
22232532 RUSMIYATI SATIM HARJO SASMITO 63419 EKO FITRIA 0
22232533 SITI MUAWANAH AKHMAD 63419 EKO FITRIA 0
22232534 DHEANDA KHIRUNNISA PRADHITA 63419 EKO FITRIA 0
22232536 MILKHAN SARONI 63419 EKO FITRIA 0
22232538 MARTININGSIH ISHAK 63419 EKO FITRIA 0
22232539 SUPRI DARYATI DIYAT 63419 EKO FITRIA 0
22232540 YUSUP SUPIANDI 63419 EKO FITRIA 0
22235012 KASIRIN MAJISWAN MURTANOM 63419 EKO FITRIA 0
22232552 AAN MEMED EROH 63428 ANI 0
22232553 NANI AISAH EMIN 63428 ANI 0
22233209 UBAI KARTINI URAY AZIZ 63577 SUPRIADI 0
22233210 DIN YAHYA 63577 SUPRIADI 0
22233211 HALIMAH JAPRI JAPAR 63577 SUPRIADI 0
22233212 M ROMLI MARSUDI 63577 SUPRIADI 0
22233213 MARYANA KADRI MAHBUD 63577 SUPRIADI 0
22233214 MASRAN SABRIN IBRAHIM 63577 SUPRIADI 0
22233215 DAYANG KARTINA 63577 SUPRIADI 0
22233465 RAMLAH MURAD 63619 DHANY YUSUF 0
22233466 ASNA ALI 63619 DHANY YUSUF 0
22234085 WALIJO KARTOINANGUN 63756 ARIS KARDONO 0
22234087 WALJIYANTO RATNO DIHARJO 63756 ARIS KARDONO 0
22234089 ISROWIYAH TADJODIN 63756 ARIS KARDONO 0
22234090 IDRABTIYAH MULBARDI 63756 ARIS KARDONO 0
ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu