Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah Awal Ramadhan [GA] 2018-05-22 29,750,000 30,450,000 31,150,000 90 67 GA 980 - 981 11:50 - 09:20
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu
22236777 ALMIRA BUSRI BURHAN 64384 HARMOKO 0
22236778 ALDI SYAHRUL AMMA 64384 HARMOKO 0
22236779 AFIFAH KAMILATUN NISA 64384 HARMOKO 0
22236780 MUTIARA FILZA IZZATI 64384 HARMOKO 0
22238363 Agung Dewanto 64757 CAMAN/AGIL 0
22238364 Sri Saptaningrum 64757 CAMAN/AGIL 0
22234952 HAMKA ALI HUSAIN 64856 WELLY ILANUNU 0
22234953 FATMAH ABDURAHMAN AMMA 64856 WELLY ILANUNU 0
22234954 AYUBA SULEMAN TOBUHU 64856 WELLY ILANUNU 0
22234955 ZENAB ADAM MOLE 64856 WELLY ILANUNU 0
22234956 INDA ADAM RAUF 64856 WELLY ILANUNU 0
22234957 ERNI YUNUS TAHA 64856 WELLY ILANUNU 0
22238499 FATMAH RAUF MOLE 64856 WELLY ILANUNU 0
22238500 SIN HUSAIN HAMZAH 64856 WELLY ILANUNU 0
22238501 HAJARA SALEH DETU 64856 WELLY ILANUNU 0
22238502 FITRI ABDULLAH ABAS 64856 WELLY ILANUNU 0
22238503 FATMAH HARUN POU 64856 WELLY ILANUNU 0
22238898 NUR BAI HIYANGGO 64856 WELLY ILANUNU 0
22238934 ASNIATI ZAINUDDIN UNCU 64921 SYAMSUL BAHRI 0
22238935 ERIZAL BAGINDO RAZALI 64921 SYAMSUL BAHRI 0
22238936 AKMAL HYDAYAT ERIZAL 64921 SYAMSUL BAHRI 0
22238937 ELMIZAR ISHAR RAHMAN 64921 SYAMSUL BAHRI 0
22239994 MARNIS MAKMUR SAIN 65386 HARMOKO 0
ID Nama Group Terima Dari Kelamin Usia Menu