Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah 9Hr-Garuda 2019-02-03 1,770 1,820 1,870 277 0 GA 982 - 983 16:35 - 14:10
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Kelamin Usia Menu
22239877 ISMAIL AMAT SAHRI 0
22239878 WARSIYAH DARMO SUTRISNO 0
22240679 SITI KHUZAEMAH ALIP P 0
22240680 ARDIYAH DJUWOTO KAMARI L 0
22240710 MUFIDAH AMIR MOHTAR 0
22240845 PRIBADI TAHAN RINTANGAN/REQ TL/VB 0
22241623 ROCHIYATUN MUHAMMAD DULAH 0
22241624 PARYATI DARSO WIRYODIKROMO 0
22241659 NANIK ZIHARTI MUHDI 0
22242551 MARKESTUN KERTO HARJO 0
22242552 SARIJO MINADI MATAMIN 0
22242554 AMINAH KASAN DIKROMO 0
22244126 SUWARTI MUHAMMAD SOEWARNO 0
22244128 SUTISNO MARJUNI SUTOSARPAN 0
22244507 PUJI LESTARI MUHADI 0
22244508 HIDAYATI NUR RAINANINGTYAS 0
22246268 WINDARSIH MUHSODIQ SAHRI 0
22246269 SALIM SUMYAR MANGUNDURYO 0
22246270 SUMYAR MANGUNDURYO TABLET 0
22246291 ISMIYATI ALI MOHTAR 0
22246333 RATIH MARYANI WARDO 0
22246335 TASLIMAH SAMSUDI WIRID 0
22246336 SUROTO ENO SUROATEMO 0
22246393 NURSALIM MAKSUM SUHADAK 0
22246394 SIMARUL ZANIAH AHMAD 0
22246395 CHOTIMAH SUHADAK WONGSO 0
22247178 MOHAMMAD TOLIB SARYAN 0
22247389 SRI BUDI MUMPUNI 0
22247390 YUSWANTO SARDJU HADISUMARTO/NO ADD ON 0
22247392 AGUS SURYANTORO DJUNAEDI 0
22247393 UMMU KULSUM MARGONO 0
22247394 SRI BUDI NURAENI 0
22247395 MUHAMMAD RAIHAN SABRI 0
22247396 TRININGSIH SUMIDI TRUNODIMEJO 0
22247397 JOHAN MUSYAFA ALWASIL 0
22247453 PARMO AMAT SAYUTI 0
22247454 SRIANI SISWOTO HARDJO 0
22248569 SUDARNO KARTODIHARDJO KARTOREJO 0
22248570 SUMARTI SAMSURI SODIKROMO 0
22248571 RIPTIYAH MAT ASLAM 0
22249337 SUPARTI AMAT IRKAM 0
22249338 MARKAMAH MAT ASLAM 0
22249340 AFFANDI AMAT PAWIRO 0
22249343 KISTOLANI ASRODIN WONGSOKERTO 0
22249344 PATONAH SUMO DIHARJO 0
22249345 KORI`AH MAHMUD MA`AD 0
22249346 YASMI MARKONI SALEH 0
22250850 SITI MUNAWAROH 0
22253012 DWI ENDAH SULISTYANI 0
22253013 MALADI TOHARI MARTO 0
22253014 KARMINAH WIRYO SUDARMO 0
22255083 MURYANTI MARGONO KROMO 0
22255085 BINTAR WICAKSONO AHMAD 0
22256052 DEVI PUTRI NUR CHOLIFAH 0
22256053 SENAH TIRTO DIMEJO 0
22256054 LUDIYAH SLAMET AHMAD 0
22256055 PONIJAH ACHMAT TEMO 0
22256056 WAHYU SYAIFUL KHAYATULLATIF/disc 20% 8
22256057 EDI SANTOSO NGATEMIN/VB 0
22256097 SARYONO MINTO DIHARJO 0
22260086 SENIK KUSNIATI TRI IRYANTI 0
22260087 AMAN JOKO WASPODO 0
22260088 AMINAH MUHROJI TJODIKROMO 0
22260904 ELLA NURLAELA 0
22240419 ISMAIL ABDURROCHMAN SINGADIWIRYA L 71
22240422 KASIKEM SANLIYAS SANWIKRAMA L 67
22276033 RIRIN RIWAYATI KISMAN P 53
22276034 TOTO NUGROHO ACH SUYUTI L 56
22278465 EMI RIYANTI SALIMIN P 38
22229772 SUDARSO ADI SUMARTO 0
22232784 EKO PURWANTO TUROYO L 53
22239689 KAWEN MARTOWIREJO 0
22240063 TURINAH SUMIARJO MADYASA P 44
22247860 FARIDA ISMIATUN SADICHAN P 51
22247861 SUDARYANTI SANARJI 0
22247862 M UDAS/CANCEL NCF 0
22247863 ENENG KOMARIAH/CANCEL 0
22247876 TITI KUSPARTINI WIRAEDJA/CANCEL DOUBLE ID 22275066 0
22247877 NYARTI SAWIKARTA ARSADIPA/CANCEL DOUBLE ID 2227506 0
22247878 FERONICA FATIMAH EFENDI/CANCEL DOUBLE ID 22275100 0
22247879 SALIYAH TAREDJA SINGABANGSA/CANCEL DOUBLE ID 22275 0
22247881 SUMARNI JASMIN PRANATA/CANCEL 0
22247882 SUWARNI MUSTAFA/CANCEL 0
22247883 MURTINEM SUHADI/CANCEL 0
22247884 SITI HADIJAH/CANCEL 0
22247885 DEWI REZEKI/CANCEL 0
22247886 ENI PURWANTINI/CANCEL 0
22247887 TITI LESTARI/CANCEL 0
22247888 YAHYA HADI SUWARTO/CANCEL 0
22247889 ISNAENI WINARTO/DBL 22265725 0
22247890 AKHSINAH ARSAD ISHAK/CANCEL 0
22247891 SUBANGUN WIRYO SUMARTO/CANCEL 0
22265724 WINARTO SANAKYAT L 0
22265725 ISNAENI WINARTO L 0
22269242 SILEM SANMUHID P 0
22269243 SURYANTO KATAM LAMUDJI L 0
22269245 SITI MARYAM MOCHAMAD KUSNAN P 0
22269247 WARKEM WARSIDI P 0
22269251 ISMADI IRWAN SANMUSTAR L 0
22269252 RATINI SAN MURAWI P 0
22269255 KIRWAN SANKARTA L 0
22269256 RASIWEN ASWADI P 0
22269258 CHIZAM H CHOLIFAH L 0
22269259 ROFINGAH SANMUKSIN P 0
22269260 TARWAN MUHAYAT L 0
22269261 ROMLAH MADILYAS P 0
22269262 NARDAN MADURKI L 0
22269263 SUTINAH TAMEJA P 0
22269264 SOCHIRUN ASWADI L 0
22269265 TOLIMAH MULYAMEJA P 0
22269267 SUGIANTO WARTO ASWADI L 0
22269270 KAMISAH KARYASAN P 0
22269271 KIRTAM SUMIARJO KASWADI L 0
22272395 ERAWATI FRIDA ASTUTI 0
22273192 Arif Hertanto 0
22273193 Noorliana Bin Abas 0
22273195 Tunggono Bin Amat Kastom 0
22275065 SULYANI ILYAS SANSUWENI P 55
22275066 TITI KUSPARTINI WIRJAREDJA P 67
22275067 SURYATI RIWAN RANAWIJAYA P 53
22275068 ENDRAWAN BAYU WIJAYANTO L 39
22275069 SALIYAH TAREDJA SINGABANGSA P 66
22275070 NYARTI SAWIKARTA ARSADIPA P 75
22275072 TRI UMIATI SUBIN P 38
22275099 SRI PADMAJANAWATI 0
22275100 FERONICA FATIMAH 0
22275101 KARTEM CADIRWIRYA 0
22275102 DARYATI DARWEN 0
22275104 MEI NURHAYATI/TL 0
22279110 SUTINAH SUWARTO SUPANDI 0
22279111 SUPARNI MUKSONI MUKHENI 0
22279211 SOLIHIN 0
22279213 DJUHANA 0
22279216 SATINEM 0
22279217 SADAMA 0
22279303 SINDUNG GUNAWAN/NCF 0
22279304 ROKHIMAH/NCF 0
22279305 WASITAH/NCF 0
22279308 RATNA, Amd.Keb/CANCEL NCF 0
22284477 RUSMINI RANA SENGAJA /TL/FREE 50% P 43
2142937 SUNARTI SURADJI KROMOTEGO P 40
2197658 RANEM RAUN RATIM P 46
22253935 MUCHIYATUN REKSAWIREDJA KASANDIWIRYA P 45
22271101 SUDARMAN TJIK USI L 58
22271102 DIAH NENI NURAINI P 55
22240846 NURSIDI EMAWANTO MUHSON/VB 0
22247179 CITRA NOVENI SUDADI/CF 50%/CANCEL 0
22262916 Khuswatun Hermawati Sudaryanto P 0
22262918 Puji Suswati Muhari P 0
22262921 Supranti Prayitno Wongsorejo P 0
22266965 Trismiyati Pawiro Darmojo P 0
22266967 Retno Dewi Purwanti P 0
22266968 Sirlan Munawir Sempol L 0
22266970 Sriyati Sastro Senjoyo P 0
22266975 Rohadi Margono Reso L 0
22266979 Nurrochman Margono Reso L 0
22267327 Nizar Woro Retnanintyas P 0
22267328 Muchammad Sofyan Syarifuddin L 0
22268814 Djanijah Muchlasin Nojoatmo P 0
22268815 Reja Mulya Sobari L 0
22268816 Rumanti Teguh Rahayu P 0
22268817 Siti Khoiriyah Prawiro P 0
22269187 Wakinen Sapar Parjo /CANCEL NCF P 0
22269188 Tukinem Mulyo Suwito L 0
22269189 Tugiyem Merto Semito P 0
22269190 SUGIYONO PUSPANDJOJO JOYODENO L 0
22269191 SITI MUZAYANAH SLAMET P 0
22269588 Purwanto Sumadi Parto L 0
22269593 TRISMAN YULIYANTO M SAPRI L 0
22269594 SARIPAH AMAT TOYIB P 0
22269595 RUHADI MANGUN PAWIRO L 0
22270052 Amin Mustofa Abdullah L 0
22270055 Susi Arofatul Fadlilah P 0
22270059 Sofiyani Harjo Winoto P 0
22270279 Suciningsih Asif Supendy P 0
22270280 Suparjiyono Margono Karso L 0
22270282 Sugito Rais Amat L 0
22270283 Siti Mufrikhah Muh Roni P 0
22270284 Suwaliyah Sukarman Tjokrodurijo P 0
22270287 Eko Ari Widodo L 0
22270290 Esti Dwi Harini P 0
22270291 Murni Anah Sutomo P 0
22271866 Muryati Makdor Kodim P 0
22271444 Ariyo Gumuruh Suwigyo L 0
22271610 Asih Sulastri Sarifudin P 0
22271612 Windiyanto Suwigyo Puspo L 0
22271613 Diyah Retnani Yul Arobi P 0
22271614 Yatimah Ranu Pawiro P 0
22271615 Sulastri Harjo Sumarto P 0
22271865 Rochaniyah Suhudi Dolah P 0
22272647 Murdiyati Kasmali Sardiyan 0
22272649 Sutriastana Suyadi Tondo 0
22272652 Dwi Atmini Soenardjo 0
22272654 Juli Edi Purwoko 0
22272656 Sarno Sunarto Merto 0
22272659 Rahyuni Slamet Atemo 0
22275358 Mashudi Abu Yahmin / cancel hari h/CF $1.422 0
22275360 Suki Ahmat Kadiyo 0
22275361 Hartiwi Mashudi Abu Yahmin 0
22275362 Sri Utami Mashudi 0
22275363 Erniwati Rikat Martono 0
22275364 Salami Somorejo Ronojoyo 0
22275365 Suroso Somorejo Ronojoyo 0
22275366 Supriyati Mashudi Abu Yahmin 0
22275807 Wardiyati Darmodjo Wongso 0
22275808 Dwias Pangenggar Suparjiyono/DBL 22276386 0
22275809 Jumadi Jaenuri Munawi 0
22275810 Nur Utami Kamilah Mulyaningsih 0
22275811 Sukarni Kasdu Atmo Rejo 0
22276386 DWIAS PANGENGGAR 0
22276387 Karsono Marto Darmo 0
22276388 Trisiyam Sastro Sumarto 0
22277193 Subiyanto Pawiro Harjo 0
22277194 Warsiyah Sunarto Marto 0
22277206 Muh Syarip Muji 0
22277207 EKO BUDIYANTO/TL 0
22277208 DIAN APRILIYANI/TL 0
22277264 Sarah Joyo Muchamat/VB 0
22278897 Marsini Wongso Rejo 0
22273413 ILIH MUSLIHAT MUKRI P 60
22280997 CUCU ISMAIL SOMA NURJAMAN L 37
22280998 ADE SITI JUARIAH P 34
22274811 SUGIARTI SADI SAWIRADI P 56
22255432 IDA FARIDA EDY YUSUF P 56
22255434 MUHAMMAD MUSLIM NAISIN L 57
22276261 SITI ROHAENI ENDANG P 62
22276287 FAWWAZ IHKSAN FATIK L 17
22276288 BUNGA RAHMALIANNY SANTOSO P 26
22276289 PATHUL JENNAH SAMSUNI P 54
22276330 IRIANTO WIRYO NGADIMIN L 53
22276331 NGATIMAN KARTOYO KASANREJO L 71
22276571 RAHMATIA HANAFI 0
22276572 HASRIA ODE HAKIM 0
22276573 ECCE JAFAR 0
22276574 RAWAN AWAL 0
22276575 NURGAYA JAFAR 0
22276576 DEWI TOTANGO 0
22276577 ROSIDA 0
22234245 UCIH BINTI WAIH P 0
22234246 BAMBANG SUMARNA KENAN L 0
22244742 SUBEKHAN ABDUL WAHID 0
22244743 MAYA SARI BAMBANG SUMARNA 0
2124282 SRI PRAPTIWI 0
22277025 INDAH AMALIA IRFANI 0
22277026 ROKHMAH AGUSTIYANI MUHADJIR 0
22277027 NANANG S ABDUL HADI 0
22277029 LAELY INDAH NOVIYANA 0
22277794 YUSNIDAR MUHAMAD ILYAS P 63
22277795 RAHMI MEILANI PANUSUNAN P 37
22277976 Yesi septiani marsudi P 32
22280143 Edy putra Romli L 58
22280144 Rohaini abdur rahkman P 52
22263803 NOVANIS AZIS TAUFIQURAHMAN L 44
22263804 UMU KULSUM SUPARTA P 36
22263879 ISBANDIAH SYARIFAH ISHAK P 44
22265096 dinny mardini 0
22277218 TUTI ELLIYANI ADI P 55
22277219 RUSJAMAN KARTIWA SUMARTAATMAJA L 65
22276549 SUYATI MAD SUHADI P 49
22279041 SUTRISNO BASUKI ISKANDAR L 66
22279618 MUHAMMAD RASJID HASJID L 70
22279619 FERDIANSYAH CHAIRULLAH SOMAD L 44
22280539 NAINI NURHAYATI TARMIDI P 52
22282341 ERNAIN AZHAR MUHAMMAD ISA/TL/VB/154320806 L 34
22279425 BUNYAMIN SAID PANNA 0
22279426 LENNY RISNAH SANUSI 0
22279427 FARAH AZZAHRA DINI 0
22279428 MUHAMMAD FAZEL AZIZULLAH DINI 0
22279429 HASMAH KILE MALA 0
22250136 ELIZAR AGUS SAID L 76
22279518 ELIZAR AGUS BSC/cancel/double ID 22250136 L 76
22279813 LENA SETIAWATI SAHMUD P 38
22279814 SUPRIYATI SAMID ATENG P 53
22279815 SALSABILA BUNGA SETIAWAN/DISC 20% P 4
22279937 AZNAWATI SYAIFUL ANWAR 0
22279938 ADRIAN KURNIAWAN ABU HASAN 0
22280635 Dheni Achmad Faudzi/VB L 31
22280636 Gina Lestari YOYO SUSANTO/VB P 29
22280637 AGUS SALIM L 35
22280638 AHMAD ZAELANIDARUL KUTNI L 34
22280639 CUCU SETIANA UKAR SUKARDI L 32
22280640 CHERLINA IKA PUTRI SURYANING P 32
22280057 MUHAMMAD ALIF SYAFEI 0
22280698 ICHWAN PRATAMA 0
22280699 MUHAMAD ALIEF SYAFEI/DBL 22280057 0
22281147 EKOWATI RETNANINGSIH/VB 0
22281148 SOETIYEM 0
22281149 TRIANA DEWI RUSMINI 0
22281760 TUGIRAN ALI ANWAR L 0
22282390 MAYA YULITA 0
22282497 DAMAYANTI TUBAGUS HIDAYAT 0
22274975 PISMIA SYLVI SANUN PRIBADI P 49
22274976 SANTOSO MUSLIMIN SAMIUN L 49
22281501 SUTARYONO WITONO BONDAN L 90
22281502 YOYOK DARIYO ISMOYO L 51
22274260 SEMI SULAEMAN SARPAN P 65
22274261 SUPARNO KROMO PAWIRO L 77
22274262 YUDI BUDIYADI SUPARNO L 46
22279277 KALSUM MUHAMAD ISA/WL P 61
22282782 DINA ZUHASNA PARINDURI P 32
ID Nama Kelamin Usia Menu