Jadwal Keberangkatan


Insya Allah dengan niat menggapai ridho Allah kita menunaikan umroh dan haji.

Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr
Umrah 9Hr-Garuda 2019-01-12 1,770 1,820 1,870 90 65 GA 982 - 983 16:35 - 14:10
Paket Keberangkatan Quart Triple Double Quota Sisa Pesawat Pnr


ID Nama Kelamin Usia Menu
22254018 SUTARMI ATMOSUWITO MENTOKARSO P 52
22254022 JAMZAINI SUBARI KIJAB L 59
22254024 CHUSNUL CHOTIMAH JAMZAINI P 24
22254025 KHABIBU TOHA JAMZAINI L 20
22272384 ERI SURTININGSIH SURONO P 42
22272385 BAMBANG AGUS SUSANTORO L 46
22272386 SUTINAH PRAPTO SUWITO/DOUBLE ID 22272387 0
22272387 SUTINAH PRAPTO SUWITO P 68
22272388 ERNI SETYA NINGSIH SURONO 0
22272389 ROBERT STEVE BARBOUR 0
22273074 INDAH YULIANTI ABDUL RODJAK P 42
22273077 SAMID SINGADISASTRA JAYA L 83
22274246 Jeffry Tombokan 0
22274247 TUTI YUSTIN HULOPI 0
22274249 MAYLAFAYZZA TOMBOKAN 0
22274250 MOH FAUZZAN TOMBOKAN 0
22274252 MOHAMMAD ZULMIRAD TOMBOKAN 0
22275058 NINA SRI RAHAYU A.MD 0
22271185 BUDIHIARSO SANTOSA L 0
22271186 YUNI NUR WULANDARI P 0
22271187 RUSTIYAH MAD YUSUF P 0
22271188 WIEN INDARTI SUPARNO P 0
22272045 WAHYUDI SUKARDI DULAH MANGUN L 41
22272046 IIS MULYANI ASMAT P 42
22276685 ROS MUSTAFA 0
ID Nama Kelamin Usia Menu